Linux 2.4.11-pre1

Ukazała się pierwsza wersja rozwojowa nowego kernela. Zmiany w stosunku do jadra 2.4.10 są następujące:

– Chris Mason: fix ppp race conditions
– LT: buffers-in-pagecache coherency, buffer.c cleanups
– Al Viro: block device cleanups/fixes
– Anton Altaparmakov: NTFS 1.1.20 update
– Andrea Arcangeli: VM tweaks