Maleje wskaźnik koniunktury informatycznej MSI

Analitycy rynku ostrzegają – jeżeli trend się nie odwróci, polskie firmy nie wytrzymają konkurencji nie tylko z firmami unijnymi, ale także z firmami z naszego regionu.

Już po raz drugi zespół Raportu Teleinfo wraz z Zakładem Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Szkoły Głównej Handlowej oraz analitykami branży informatycznej przebadał stopień wykorzystania informatyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. Badanie sfinansował polski oddział firmy Microsoft.

Badaniu poddana została koniunktura informatyczna w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, czego wynikiem jest wskaźnik koniunktury informatycznej MSI. Wskaźnik jest barometrem nastrojów i oczekiwań co do potrzeby wprowadzania rozwiązań IT. Przedsięwzięcia informatyczne i telekomunikacyjne zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych małych i średnich firm, gdyż odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce.

W porównaniu z analogicznym badaniem w listopadzie 2003 wskaźnik MSI spadł z poziomu 1,77 i wynosi obecnie 1,53. Spadek indeksu na parę miesięcy przed wejściem do Unii Europejskiej powinien niepokoić, oznacza bowiem wzrost niepewności o przyszłość polskiej gospodarki. Oznacza także, że polskie przedsiębiorstwa nie wzmagają wysiłków by przygotować się do konkurencji z firmami unijnymi.

Podczas konferencji prasowej Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku teleinformatycznego i jeden z autorów raportu przestrzegał: „Małe i średnie przedsiębiorstwa na ogół szybko i elastycznie reagują na zachodzące w gospodarce zmiany. Ich zachowanie można więc traktować jako zwiastun czy barometr tego w jakim kierunku zmierza cała gospodarka. Niska wartość wskaźnika MSI nie wróży dobrze. Jeżeli ta tendencją się nie odwróci, a małe i średnie firmy nie zdadzą sobie sprawy z konieczności stosowania nowych technologii informatycznych, to po wejściu do Unii może się okazać, że polskie przedsiębiorstwa przegrywają konkurencję nie tylko z firmami ze ‚starych’ państw członkowskimi ale też z firmami z państw naszego regionu.” Na razie pod względem wydatków na informatyzację, Polska pozostaje w ogonie krajów naszego regionu. Przy wydatkach na technologie informatyczne w 2003 roku na poziomie 2,0% PKB, Polska plasuje się za Węgrami (3,5%), Czechami (3,3%), Łotwą (2,5%), Słowacją (2,4%) i Słowenią (2,1%) – źródło EITO 2004

Według dr Michała Golińskiego, Kierownika Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH, nowoczesne technologie informatyczne mogą nie tylko ułatwić nawiązanie współpracy z dużą międzynarodową firmą, często są warunkiem przetrwania firmy. „Można tu podać dość oczywisty przykład internetu jako sposobu na uwiarygodnienie firmy. Polskie firmy rzadko dysponują uznaną marką, więc ich zagraniczni kontrahenci wprost odruchowo będą odwiedzali witrynę potencjalnego partnera biznesowego. Nieprofesjonalna strona internetowa lub brak obecności w sieci będą z góry przekreślały ewentualną współpracę” – powiedział dr Goliński.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają 50% PKB i zatrudniają 64% czynnych zawodowo Polaków. Według przedstawicieli firmy Microsoft małe i średnie firmy inwestując w nowe technologie mogą przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarki. Polskie firmy już dziś mają możliwość zaopatrzenia się w najnowsze, sprawdzone i przetestowane w zachodnich firmach rozwiązania. Nie będą więc musiały tracić czasu na odrabianie zaległości – dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, polskie firmy będą tak samo konkurencyjne jak te z zachodniej Europy.

Tymczasem Unia Europejska formułując w 2000 roku Strategię Lizbońską uznała telefony, komputery i internet za kluczowe narzędzia modernizacji społeczeństw i gospodarki, poprawy konkurencyjności w warunkach postępującej globalizacji.

Wskaźnik MSI, określający koniunkturę informatyczną w segmencie MSP, jest obliczany na podstawie badania skierowanego do właścicieli, dyrektorów lub osób odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną w małych i średnich firmach. W kwartalnych sondażach, realizowanych metodą panelu i techniką wywiadu telefonicznego uczestniczy celowo dobrana grupa kilkuset firm z sektora MSP, zlokalizowanych na terenie całego kraju (głównie w dużych miastach).

Próba przedsiębiorstw wylosowanych do badania jest reprezentatywna dla firm małych i średnich, i obejmuje cały kraj. Uwzględniono w niej firmy produkcyjne, handlowe i usługowe z różnych branż W badaniu z listopada 2003 roku uczestniczyło 320 firm, w badaniu z lutego 2004 roku próbka została rozszerzona do 520 firm.