Microsoft – usługi internetowe XML w urządzeniach przenośnych

W Londynie, 17 kwietnia, podczas konferencji dla programistów opracowujących rozwiązania mobilne (Microsoft Mobility Developer Conference) firma Microsoft poinformowała o udostępnieniu wersji testowej środowiska Microsoft .NET Compact Framework. W ten sposób firma Microsoft rozszerza strategię .NET na inteligentne urządzenia przenośne, umożliwiając korzystanie z bogatego zestawu funkcji za pomocą dowolnego urządzenia. Opracowane przez Microsoft środowisko .NET Compact Framework umożliwia tworzenie platform obsługujących aplikacje mobilne, co pozwoli wykorzystać potencjał internetowych usług XML w urządzeniach przenośnych.

Microsoft .NET Compact Framework pozwala zrealizować te plany w odniesieniu do najbardziej funkcjonalnych urządzeń, takich jak Pocket PC 2000, Pocket PC 2002 oraz innych opartych na systemie Windows CE .NET. Środowisko .NET Compact Framework jest podzbiorem środowiska .NET Framework i korzysta z tego samego, wspólnego modelu programowania oraz narzędzi projektowych. Dzięki temu programiści .NET mogą przy tworzeniu aplikacji do urządzeń przenośnych wykorzystać już posiadane doświadczenia, co zapewne przyśpieszy upowszechnianie się rozwiązań mobilnych.

Microsoft poinformował również o udostępnieniu wersji testowej rozszerzeń do obsługi inteligentnych urządzeń Smart Device Extensions (SDE) dla platformy Visual Studio .NET. Rozszerzenia zintegrowanego środowiska programowania Visual Studio .NET służą do obsługi .NET Compact Framework i zapewniają funkcje upraszczające tworzenie aplikacji bezprzewodowych. Do funkcji tych należą nowe typy projektów, obsługa emulatorów urządzeń, zdalne usuwanie błędów oraz automatyczne wdrażanie. Rozszerzenia SDE w niezauważalny dla użytkownika sposób wzbogacają platformę Visual Studio .NET o funkcje do tworzenia rozwiązań mobilnych, zapewniając programiście jednorodne środowisko programowania.

Microsoft .NET Compact Framework to najistotniejszy element kompleksowej technologii firmy Microsoft do tworzenia rozwiązań mobilnych. Zapewnia funkcje obsługi inteligentnych urządzeń przenośnych, takie jak jednolity model programowania w infrastrukturze .NET dla komputerów osobistych i serwerów, wbudowaną obsługę usług internetowych XML, dostęp do danych klasy korporacyjnej (z wykorzystaniem ADO.NET i XML) oraz bogate biblioteki klas umożliwiające tworzenie wydajnych aplikacji w bardzo krótkim czasie. Funkcje operacyjne, takie jak zarządzanie kodem czy kompilowanie w określonym czasie (just-in-time compilation), umożliwiają tworzenie niezawodnych, wydajnych i wygodniejszych w obsłudze aplikacji.

Środowisko .NET Compact Framework uzupełniają inne technologie, takie jak Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition w wersji 2.0 oraz Microsoft Mobile Internet Toolkit (MMIT). SQL Server for Windows CE to kompaktowa, relacyjna baza danych służąca do szybkiego tworzenia aplikacji, które umożliwiają zarządzanie danymi w przedsiębiorstwach za pośrednictwem nowych inteligentnych urządzeń przenośnych. Nowy SQL Server for Windows CE (w wersji beta) jest jedyną przenośną bazą danych, która umożliwia integrację z infrastrukturą .NET Compact Framework. Pozwala to lokalnie zapisywać i pobierać dane służące do interakcji z aplikacjami wewnętrznymi i usługami internetowymi, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Zestaw narzędzi Microsoft Mobile Internet Toolkit zapewnia rozbudowane funkcje obsługi aplikacji w dowolnych urządzeniach bezprzewodowych za pomocą przeglądarki WWW. Programowanie w tych technologiach zostało ujednolicone w ramach platformy Microsoft Visual Studio .NET, zapewniającej spójne narzędzia i interfejsy do tworzenia aplikacji z wykorzystaniem mobilnych technologii firmy Microsoft.

Spójny model programowania oraz zintegrowane środowisko programowania aplikacji serwerów, komputerów osobistych, a teraz także urządzeń bezprzewodowych, umożliwia programistom .NET wykorzystanie posiadanych umiejętności do tworzenia rozwiązań bezprzewodowych. Użytkownicy mobilni będą mogli korzystać z nowych możliwości swoich urządzeń wzbogaconych o inteligentne aplikacje – uzyskując dzięki nim połączenie potencjału niezbędnego do gromadzenia danych z usługami korporacyjnymi i zewnętrznymi.