Najnowszy raport CERT’u

3 czerwca CERT (Computer Emergency Response Team) opublikował raport [CERT/CC CS-2003-02] dot. bezpieczeństwa systemów informatycznych. Na stronach polskiego oddziału zamieszczono jego spolszczoną wersję. Oto co można w nim znaleźć:

Błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych w funkcjach biblioteki Sun XDR

Wiele luk w Lotus Notes i Domino

Przepełnienie bufora w serwerze Sendmail

Dwie luki w preprocesorach Snort
Raport dostępny jest pod adresem: http://www.cert.pl/PDF/CS-2003-02.pdf