NBP uruchomił urząd certyfikacji podpisów elektronicznych

Narodowy Bank Polski uruchomił Narodowe Centrum Certyfikacji. Będzie ono głównym urzędem w infrastrukturze związanej z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Powołane przez NBP Centrum będzie nadzorowało cały system wydawania i używania w Polsce bezpiecznego podpisu elektronicznego, czyli podpisu zdefiniowanego w ustawie z 2001 r. i równoważnego z odręcznym.

Podpis taki wraz z odpowiednimi certyfikatami wydają użytkownikom uprawnione firmy:

Unizeto

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

TP Internet

Krajowa Izba Rozliczeniowa

To one poświadczają wiarygodność swych klientów – użytkowników e-podpisu. Z kolei główny urząd certyfikacji (tzw. root) poświadcza wiarygodność tych wystawców.

Wcześniej zadania te pełniła należąca w ponad 80 proc. do NBP spółka Centrast. Centrast zlikwidowano w tym roku, a jego funkcję przejął NBP.

Pod koniec lipca bank centralny uzyskał od Ministerstwa Gospodarki i Pracy upoważnienie do prowadzenia głównego centrum certyfikacyjnego.

Jak zapewnia NBP, zmiana ta nie wpłynie na funkcjonowanie polskiego rynku bezpiecznego e-podpisu.

Źródło: Gazeta.pl
http://www.nccert.pl