Nielegalny Antydialer Telekomunikacji Polskiej

SSAntyDialer to zwycięski program w konkursie organizowanym przez Telekomunikacje Polską. Rygorystyczny regulamin konkursu nakazywał autorom programów antydialerowych stworzenie aplikacji „wolnych od wad prawnych”. Podstawową sprawą jest posiadanie przez autorów aplikacji licencji na środowisko programistyczne, w którym dana aplikacja została stworzona. W kodzie zwycięskiego programu można znaleźć jednak informację, że aplikacja wykorzystuje niezarejestrowany BusinessSkinFormVCL, czyli jeden z pakietów autorstwa Almediadev, co jednoznacznie sprowadza się do tego, że autorzy złamali warunki regulaminu oraz prawo licencyjne.

Almediadev, to autor komponentow VCL do Delphi i C++ Builder’a oferujący na swoich stronach wersję testową dwóch pakietów: DynamicSkinForm i BusinessSkinForm. Autorzy antydialera zbudowali interfejs swojego programu na bazie komponentów z pakietu BusinessSkinForm zaś program cały jest stworzony w środowisku programistycznym Delphi.

Na czym polega ograniczenie wersji testowej pobranej ze stron producenta?
„Trial-version can be used during only for evaluate and has some limitations (work while IDE is running and other limitations).”

Aplikacja wykorzystująca komponent, jeśli jest uruchamiana przy jednocześnie uruchomionym w tle programem Delphi działa bez zakłóceń jednak, gdy uruchamiamy aplikację bez obecności środowiska Delphi otrzymujemy na powitanie informację: This application use unregistered BusinessSkinForm VCL!!!. (Listując zawartość pliku SSAntyDialer.exe można natknąć się na ww. informacje). W kodzie SSAntyDialera procedura ta została wyłączona.

Czyżby autorzy programu antydialerowego napisanego dla Telekomunikacji Polskiej użyli pirackiej / spatchowanej wersji komponentów ? Polecamy lekturę regulaminu konkursowego.

Dla bardziej zainteresowanych tematem odsyłam po więcej szczegółów na strony zaniesa – tam bowiem znajdziecie opis omawianego problemu, zdjęcia, pełny „wyciąg” kodu z disassemblera oraz patch który przywraca oryginalne bajty w pliku SSAntyDialer.exe co powoduje uaktywnienie ograniczenia komponentu.