Nowa strategia Microsoftu

Microsoft podpisał umowę z NEC o strategicznej współpracy, która w swoim zakresem obejmuje przygotowanie nowych platform, wsparcie integracji systemów oraz usługi internetowe.

Porozumienie ma na celu wspólne opracowanie rozwiązan dla nowych modeli biznesowych w erze szerokopasmowego dostępu do sieci i komunikacji mobilnej. NEC i Microsoft będą wspólnie pracować nad rozwojem i testowaniem nowych produktów. Jednym z głównych projektów, jest zintegrowanie 64-bitowych serwerów nowej generacji NEC AsAmA oraz energooszczędnych serwerów nowej generacji NEC Blade Server z rozwiązaniami Windows.NET Server Products. Planowane jest także wspólne rozwijanie technologii IP-SAN (Internet Protocol – Storage Area Network), z wykorzystaniem sprzętu iStorage firmy NEC.

NEC w ramach współpracy w dziedzinie integracji systemów, ma zamiar także otworzyć centrum wsparcia dla systemu Windows, które będzie się zajmować oferowaniem rozwiązań teleinformatycznych oraz świadczeniem usług konsultingowych dotyczących systemów opartych na rozwiązaniach Windows Server/.NET Enterprise Servers.