Nowy Linux Kernel 2.4.3

Aktualnie jest już dostępne nowe jądro Linux Kernel w wersji 2.4.3. Można je ściągnąć ze strony www.kernel.org. A co w zmianach ?

– Kai Germaschewski: Makefile dependency fixes. ISDN update
– Chris Mason: another reiserfs tail writing fix
– unify pte/pmd allocation
– undo some VIA PCI fixups – conflicting behaviour

Więcej informacji na temat zmian można obejrzeć pod tym adresem.