ODF Alliance – międzynarodowa organizacja promująca otwarte rozwiązania

Reprezentatywna dla branży IT grupa firm, stowarzyszeń i instytucji naukowych utworzyła organizację OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance), której celem jest promocja i rozwój otwartych rozwiązań software’owych.

Jednym z głównych celów działania ODF Alliance jest skłonienie rządów i podległych im instytucji do stosowania otwartego formatu zapisu informacji zgodnego ze standardem OpenDocument Format. Zdaniem członków organizacji, stosowanie otwartego formatu danych, niezależnego od obsługujących je aplikacji i platform systemowych, jest niezbędnym warunkiem, by informacja zapisana dzisiaj była łatwo dostępna również w przyszłości.

W szczególności ODF Alliance stawia sobie zadanie wspierania standardu ODF – bazującego na standardzie XML zestawu formatów do zapisu tekstu, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. ODF jest dziś jedynym rozpowszechnionym otwartym standardem dokumentu elektronicznego, który umożliwia korzystanie i wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami.

ODF Alliance zostało utworzone przez 35 organizacji i firm z różnych krajów: Adullact Association; American Library Association; Ark Linux; The Association of Open Source Suppliers and Vendors in Denmark; Centre for Development of Advanced Computing (India); Cognitran Ltd; Corel Corporation; CSW Group Ltd; EDS; EMC Corporation; Friends of OpenDocument, Inc.; GENICORP; Indian Institute of Technology (IIT); Information and Communications Technology (ICT) for the City of Vienna; Information Program, Open Society Institute; IBM; Justsystem Corporation; Massachusetts High Tech Council; Massachusetts Network Communications Council; Novell; Open Society Archives of the Central European University (OSA Archivum); OpenForum Europe; OpenDocument Fellowship; The OpenDocument Foundation, Inc.; OpenOffice.org; Opera Software; Optaros, Inc.; Oracle Corporation; OSS Alliance; Propylon Ltd; Red Hat, Inc.; Software & Information Industry Association; Sun Microsystems; the Technical University of Denmark and tarent GmbH.

Novell wprowadził obsługę formatu OpenDocument do dystrybucji SUSE Linux już w marcu 2005 r., a w bieżącym roku wdroży ten format w kolejnych edycjach tego przeznaczonego dla przedsiębiorstw systemu operacyjnego dla komputerów biurowych.

„Otwarte standardy, takie jak OpenDocument, podlegają publicznemu nadzorowi, a w ich rozwoju uczestniczą wszystkie zainteresowane strony. Nie są obciążone prawami własności i ani też nie są zależne od indywidualnych planów poszczególnych producentów w tym zakresie” – powiedział Jack Messman, prezes i dyrektor generalny firmy Novell.

„Otwartość standardu gwarantuje klientom swobodę wyboru, co zawsze było dla nas sprawą priorytetową”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.odfalliance.org.