ONZ o bezpieczeństwie

W przyszłym tygodniu delegaci ze 189 państw członkowskich ONZ spotkają się na specjalnej konferencji z przedstawicielami największych koncernów informatycznych.

Wspólnie zamierzają opracować globalną strategię zwalczania cyberprzestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych przez Internet oraz transakcji online.

Percy Mangoaela, szefowa grupy roboczej ONZ ds. informatyki, stwierdziła, że liderzy świata muszą dokształcić się w dziedzinie bezpieczeństwa i zagrożeń sieciowych. Muszą również zrozumieć, jak jest to ważne dla dalszego rozwoju gospodarki światowej.

Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zachowania prywatności, ochrony danych osobowych, infrastruktury klucza publicznego oraz walki z przestępczością.