Podpis Elektroniczny, Standardy

21 kwietnia 2006 r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbędzie się konferencja IT w Administracji GigaCon- Podpis Elektroniczny, Standardy.

IT w Administracji GigaCon- Podpis Elektroniczny, Standardy jest konferencją o charakterze szkoleniowym BEZPŁATNĄ dla przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.

Proponowana tematyka spotkania:

rola podpisu elektronicznego w funkcjonowaniu administracji samorządowej

zasady funkcjonowania e- podpisu

e-podpis problemy bezpieczeństwa

e-podpis wymogi prawne oraz biznesowe

infrastruktura podpisu elektronicznego

zapewnienie autoryzacji, poufności, oraz integralności przesyłanych danych i działań użytkowników

e- faktury

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.administracja.gigacon.org.