Precz z internetową przestępczością!

Dzisiejszego dnia w Budapeszcie rozpoczęła się dwudniowa konferencja, podczas której podpisana zostanie pierwsza międzynarodowa konwencja w sprawie walki z przestępczością w cyberprzestrzeni.

Projekt Konwencji przygotował w ramach Rady Europy komitet ekspertów, który pracował nad nią już od 1997 roku. Dokument ten jest pierwszą na świecie konwencją w sprawie przestępczości w internecie, dzięki której Rada Europy będzie mogła skuteczniej walczyć z pornografią dziecięcą, piractwem komputerowym i innymi przestępstwami w internecie.

Dokument ten przewiduje transgraniczną współpracę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 43 państw członkowskich Rady, dzięki czemu będzie możliwe ustanowienie nowych procedur w zakresie wykrywania i ścigania przestępczości komputerowej, doprowadzi to takżę do szybkiej wymiany informacji o oszustwach i bezprawnym przekazywaniu danych osobowych, według określenych zasad współpracy międzynarodowej.