ProFTPD 1.2.9rc1

Od wczoraj dostępna do pobrania jest nowa wersja serwera ftp – ProFTPD 1.2.9rc1. Pełna lista zmian znajduje się pod tym adresem, natomiast źródła można pobrać stąd.