Raport roczny CERT Polska 2004

Zespół CERT Polska opracował raport – „Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne zgłaszanych do zespołu CERT Polska w roku 2004”. Dokument zawiera szczegółowe statystyki dotyczące obsługi incydentów oraz wynikające z nich wnioski i trendy.

W roku 2004 CERT Polska odnotował 1222 incydenty.

Porównanie statystyk z dwóch ostatnich lat (2003/2004):

Nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby incydentów dotyczących złośliwego kodu (a w szczególności robaków sieciowych) – z 6,7% do 13,5%;

Prawie czterokrotnie wzrosła liczba ataków DoS i DDoS – z 1,7% do 6,3%;

Niemalże pięciokrotnie wzrosła liczba oszustw komputerowych – z 1,8% do 8,4%, co wiąże się ze znacznym wzrostem zgłoszeń dotyczących phishingu oraz naruszania praw autorskich;

Coraz mniej zgłoszeń pochodzi z zespołów typu Abuse, coraz więcej od użytkowników indywidualnych i firm komercyjnych;

Coraz więcej zgłoszeń incydentów pochodzi z Polski. Mimo to, nadal przeważają zgłoszenia z zagranicy – 72,3% w roku 2004, 89,6% w roku 2003.

Raport „Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne zgłaszanych do zespołu CERT Polska w roku 2004.” (PDF)