Sendmail 8.12.0

Po dłuższym czasie testów, w końcu mamy nową, stabilną wersję sendmaila 8.12.0. Zmian jest sporo ale najważniejszą w założeniach były dwa elementy: poprawienie wydajności a co ważne bezpieczeństwa.

Przede wszystkim, nowy sendmail jest bardziej wydajnejszy. Jednak najważniejszą zmianą jest to, że domyślnie nie jest on instalowany jako suid root, dzięki czemu nie będzie już podatny na ataki lokalne mające na celu uzyskanie uprawnień administratora.

Oczywiście, jak to bywa w nowych wersjach, poprawiono trochę błędów oraz dodano nową funkcjonalność. Zmiany obejmują m.in. poprawioną obsługę LDAP i SMTP AUTH, dodaną obsługę RFC 1854 i 2852, nowe algorytmy sortowania kolejki i inne.

Więcej informacji znajdziecie na stronach sendmail.org