SQL Reporting Services SP1

Microsoft udostępnił pierwsze wydania Service Packa przeznaczone dla użytkowników SQL Server 2000 Reporting Services.

Reporting Services jest platformą umożliwiającą dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym z dowolnego źródła do dowolnego urządzenia. Service Pack 1 jest bezpłatnie dostępny dla klientów wykorzystujących SQL Server 2000.

Wprowadzone poprawki to m.in. eksportowanie raportów do formatu Excel 97 i 2000, poprawiono renderowanie dokumentów w formacie PDF, kontrola serii i punktów danych w wykresach.

Wydanie Service Pack 1 ma celu poprawienie wszystkich wykrytych błędów i dodanie nowych funkcji w SQL Server 2000 – informuje Alex Payne.

Źródło informacji: InfoWorld