V Konferencja ”Miasta w Internecie”

W czerwcu br. odbędzie się V Konferencja „Miasta w Internecie”. W konferencji wezmą udział wójtowie i burmistrzowie gmin, prezydenci miast, członkowie zarządów gmin wiejskich, miast, powiatów i województw, pracownicy urzędów gmin, miast oraz starostw i urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za promocję, informację, informatyzację oraz kontakty z mieszkańcami.

„Społeczeństwo informacyjne gwarantem demokracji” – to motto V konferencji „Miasta w Internecie”, która odbędzie się w dniach od 20 do 22 czerwca w Zakopanem.

„To jest konferencja, która co roku podsumowuje zastosowanie i wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w administracji publicznej” – powiedział PAP Krzysztof Głomb, prezes stowarzyszenia „Miasta w internecie”, dyrektor konferencji.

Uczestnicy spotkania zajmą się takimi zagadnieniami jak m.in. ustawa o powszechnym dostępie do informacji publicznej (nakładająca na samorząd terytorialny obowiązek publikacji prawa lokalnego), podpis elektroniczny, rządowy program tworzenia wiejskich telecentrów, warunki tworzenia e-commerce na poziomie lokalnym, portale i serwisy samorządowe.

Konferencja „Miasta w Internecie” ma być, tak jak poprzednie, okazją do wymiany informacji i doświadczeń przez przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem internetu samorządowego w Polsce.

Zdaniem Krzysztofa Głomba, w porównaniu do państw skandynawskich, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, Polska ma duże zaległości w wykorzystywaniu internetu. „U nas nie ma takich standardów, związanych np. z podpisem elektronicznym, ale to jest tylko kwestia czasu” – powiedział Głomb.

Hasło konferencji – „Społeczeństwo informacyjne gwarantem demokracji” – zaproponowane zostało przez Komisję Europejską. Komisja oczekuje, że V Konferencja będzie ważnym etapem w dyskusji nad wnioskami, jakie demokratyczne społeczeństwa państw Unii a także kandydackich winny wyciągnąć z faktu rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Organizatorzy konferencji ogłaszają konkurs „Złota @” na najlepszy gminny, miejski lub powiatowy serwis www. W konkursie mogą brać udział serwisy www dostępne w internecie przed 1 maja 2001 r., zrealizowane w urzędach gmin i powiatów, lub wspólnie z tymi urzędami.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać zarządy gmin, powiatów a także kierownicy innych instytucji, na zlecenie których powstał serwis oraz twórcy serwisów. Prawo ubiegania się o „Złotą @” mają też podmioty realizujące serwisy poświęcone kulturze i sztuce.

Zgłoszeń należy dokonywać do 1 maja br. na adres: Biuro Organizacyjne V Konferencji „Miasta w Internecie”, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 2, III p. z dopiskiem „Konkurs 2001”.

Jury przyzna statuetki „Złotej małpy” w trzech kategoriach: serwis gminny, miejski, powiatowy oraz serwis www poświęcony kulturze i sztuce, zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej w urzędach administracji lokalnej i administracji.

Swoje witryny internetowe ma ok. 250 polskich miast. Własne strony posiadają też wszystkie województwa. Tematyka na stronach to przeważnie aktualności, informator o danym mieście (wiadomości lokalne, program kin, muzea, dyżury aptek i szpitali), historia miasta (dzieje miasta i regionu, legendy, herb), edukacja (wykaz szkół), kontakty (np. e-mail do urzędu miasta), kultura (imprezy, biblioteki, kina, muzea, wystawy), gospodarka (stowarzyszenia, przetargi, banki) oraz statystyki (powierzchnia i liczba mieszkańców). Strony są zróżnicowane graficznie – niektóre są bardzo kolorowe, z herbem i zdjęciami, inne bez obrazów. Na wielu stronach jest odsyłacz do galerii foto.

Niewiele miast ma obcojęzyczne wersje swoich stron internetowych. Jeśli są, to przeważnie po angielsku, czasem po niemiecku lub francusku.

Strony www mają także organizacje samorządów, np.: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Centrum Informacji Gospodarczej Gmin czy Związek Powiatów Polskich.