Zakaz blogowania w Chinach

Władze Chin nakładają coraz większe ograniczenia na swobodny dostęp do Internetu. Najnowszy zakaz dotyczy prowadzenia blogów.

Jak donosi francuski oddział organizacji Reporterzy bez Granic, władze rządowe zamknęły w Chinach dwa najpopularniejsze portale, na których tysiące mieszkańców Państwa Środka prowadziło swoje pamiętniki internetowe. „Na jednej tylko stronie BlogBus.com, która obecnie jest niedostępna, było 15 tys. blogów” – podała organizacja. Strona została zamknięta 11 marca, po tym jak pojawił się na niej post krytykujący politykę rządu Chin.

W środę na witrynie pojawiło się wyjaśnienie – „Ze względu na fakt, że zwartość niektórych blogów narusza zapisy prawne, serwer zostaje czasowo zablokowany. Postaramy się rozwiązać problem tak szybko, jak to będzie możliwe”. Druga strona, Blogcn.com, została zamknięta trzy dni później i do środy była cały czas niedostępna.

Interesujący wydaje się fakt, że zamknięcie chińskich witryn z blogami zbiegło się w czasie z otwarciem 60 sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, w której Chiny mają swojego przedstawiciela. Niemniej Państwo Środka odmawia respektowania międzynarodowych postanowień, uchwalonych przez tą instytucję. Jeszcze bardziej ciekawe jest to, że na kila dni przed zamknięciem blogów władze ustawodawcze Chin przyjęły poprawkę do konstytucji, która po raz pierwszy w historii zagwarantowała respektowanie i ochronę praw człowieka. Tak więc ewidentnie, pomimo pozytywnych deklaracji Chiny pozostają państwem, gdzie prawa człowieka respektowane są wyłącznie na papierze.