Alan Cox: Linux 2.2.21-rc1

Dzisiejszego dnia Alan Cox, wydał kolejny patch dla Kernela z serii 2.2. Pełna lista zmian znajduje się tutaj, natomiast sam patch Linux 2.2.21-rc1, do pobrania stąd. Poprzednie wersje poprawek dostępne są pod tym adresem.