Alicja po raz trzeci

Program „Alice” po raz trzeci zdobył prestiżową Nagrodę Loebnera, przyznawaną aplikacjom, które przejdą Test Turinga lub przynajmniej możliwie najlepiej udają żywego rozmówcę.

Test Turinga opiera się na konwersacji maszyny z człowiekiem. Jeśli program jest w stanie zmylić swojego rozmówcę (który nie wie, który z jego interlokutorów jest komputerem), uznaje się że zdał test, będący jednym z wyznaczników sztucznej inteligencji. O Nagrodę Loebnera programiści walczą od roku 1990 i – jak dotąd – żadna z aplikacji biorących udział w konkursie nie przekonała choćby połowy sędziów, że jest człowiekiem. Dlatego przyznawane są tylko brązowe medale – dla programu najumiejętniej podszywającego się pod człowieka.

W tym roku, podobnie jak w latach 2000 i 2001, wygrała aplikacja „Alice” (ta nazwa to akronim od słów Artificial Linguistic Internet Computer Entity). Jej twórca, Amerykanin Richard Wallace, rozpoczął pracę nad projektem w roku 1995. Algorytm programu opiera się na złożonym zestawie zasad regulujących odpowiedzi na zadawane pytania. Program jest stale rozwijany w oparciu o pracę setek programistów i internautów-wolontariuszy, testujących go na stronie WWW.

Drugie miejsce zajęła brytyjska aplikacja „Jabberwacky”, która według ekspertów ze względu na bardziej otwartą od „Alice” strukturę ma szanse na zwycięstwo w następnych latach.

Źródło informacji: BBC