Apache 1.3.20 oraz mod_ssl 2.8.4

Wczoraj została udostępniona nowa wersja Apache, jednego z najpopularniejszego serwera WWW. W nowej wersji wprowadzono między innymi poprawki związane z przesunięciem UTC w logach – rotatelogs oraz dokonano poprawki podczas wyswietlania pustych nagłówków przy używaniu mod_proxy.

Także pojawił się nowy moduł kryptograficzny dla nowego Apache 1.3.20 umożliwiający pracę z serwerem httpd poprzez Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) i protokół Transport Layer Security (TLS v1). Zapowiedziano jednocześnie, że jest to ostatni moduł dla Apache 1.3 – następne prace będą prowadzone tylko dla wersji 2.0.

Więcej informacji na stronach:
– http://www.apache.org
– http://www.modssl.org/