Apple udostępnia poprawki oznaczone jako krytyczne

Apple Computer udostępnił poprawkę dla Mac OS X eliminującą krytyczny dla bezpieczeństwa systemu błąd. Luki odkryte w ubiegłym miesiącu mogą umożliwić atakującemu na zdalne przejęcie kontroli nad zaatakowanym systemem. Pomimo wydania poprawek tuż po ukazaniu się informacji o błędzie system nadal pozostawał podatny na ataki.

Udostępniona w ubiegłym miesiącu poprawka aktualizowała moduł HelpViewer, jednak nie zabezpieczyła odpowiednio systemu przed wykonaniem złośliwego kodu, ukrytego np. na stronie internetowej. Nowa aktualizacja według Phila Schillera całkowicie wyeliminuje krytyczne zagrożenie dla systemu.

Update dotyczy wersji 10.3.4 Panther i 10.2.8 Jaguar.

Źródło informacji: CNET News