Auric i NoFear

Message Labs informuje by strzec się nowych wirusów Auric.E – mm i NoFear.B – mm. Auric czyni program antywirusowy niezdolnym do odparcia wirusa. Wysyła się poprzez poczte e-mail i programy typu p2p. NoFear.B – mm wirus przez Message Labs został przejęty cztery razy. NoFear jest robakiem który wysyła swoją kopie do wszystkich osób znajdujących się w książce adresowej klienta poczty. Message Labs informuje że NoFear jest coraz częsciej używany przez spamerów. Oba wirusy zaliczają się do kategorii „niskiego ryzyka”.