Beagle.U – nowa wariant

Przedsiębiorstwa antywirusowe ponownie ostrzegają przed nową wersją popularnego wirusa Beagle. Beagle.U rozpowszechnia się poprzez pocztę elektroniczną i infekuje systemy operacyjne Windows.

Nowy Beagle jest już 21-szą odmianą wirusa, który pojawił się w Internecie przy końcu stycznia. Pojawia się w postaci załącznika do poczty elektronicznej. Po zainfekowaniu robak tworzy swoją kopie w systemie ofiary pod nazwą gigabit.exe, a następnie modyfikuje rejestr w taki sposób aby kopia uruchamiała się automatycznie podczas startu systemu operacyjnego.

Adres nadawcy wiadomości jest losowo wybranym adresem. Jedną z procedur jest uruchomienie gry, która znajduje się w systemie Windows – The Miscrosoft Hearts Network.

Beagle zawiera back doora nasłuchującego na porcie 4751. Umożliwia on zdalne przejęcie kontroli nad systemem.

Eksperci od bezpieczeństwa sieciowego zauważyli w kodzie ostatnich wariantów wirusa wyzwiska i obraźliwe słowa skierowane do autorów innych wirusów. Mogą one świadczyć o wojnie pomiędzy autorami wirusów Netsky, Beagle i MyDoom. Dla autorów stanowi to motywację do udostępniania coraz to nowszych wariantów.

Źródło informacji: InfoWorld