Bezpieczeństwo i Niezawodność

5 czerwca 2006 Zapraszamy na konferencje „IT w Administracji GigaCon – Bezpieczeństwo i Niezawodność systemów informatycznych w sektorze administracji publicznej”.

Tematyka spotkania obejmuje takie zagadnienia jak:

– Systemy firewall i VPN
– Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań
– Oprogramowanie i systemy antywirusowe
– Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące
– Systemy certyfikatów, zastosowanie kart elektronicznych
– Systemy klastrowe
– pamięci masowe i systemy archiwizacji danych
– Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych
– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Beda mieli Państwo przyjemność wysłuchać m.im.:

– Krzysztofa Buczkowskiego i Andrzeja Oskara Latuszek z Urzędu Miasta Płock „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie Miasta Płock”

– Macieja Byczkowskiego, Janusza Zawile Niedźwieckiego z European Network Security Institute „Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłość działania w administracji”

– Jacka Pokraśniewicza z firmy Enigma „Elektroniczna skrzynka podawcza”

Na koniec spotkania serdecznie zapraszamy na  panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Udział w konferencji dla PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ jest BEZPLATNY.
Dla pozostałych uczestników koszt udziału w konferencji wynosi 150 PLN netto. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji.

Konferencja przeznaczona jest dla:
– użytkowników systemów oraz osób decydujących o zakupie i użytkowaniu poszczególnych produktów i rozwiązań dla sektora administracji publicznej: przedstawicieli władz gmin powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wojtow), kierowników i dyrektorów dzialow w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej
– osób odpowiedzialnych za selekcje oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów w instytucjach administracji publicznej.

Szczegóły pod adresem: www.administracja.gigacon.org.