Bill Gates – wizyta w Polsce

Podczas wizyty w Polsce Bill Gates wygłosił dwie prelekcje publiczne – w Szkole Głównej Handlowej i na forum programistów z cyklu Microsoft Developer Days. Kolejnymi punktami wizyty będą spotkania z przedstawicielami władz państwowych, klientami i partnerami firmy, dziennikarzami i pracownikami polskiego oddziału.

Bill Gates, składając kolejną wizytę w Polsce – po raz pierwszy odwiedził Warszawę w lutym 1996 roku – pragnie dać wyraz znaczeniu, jakie Microsoft przywiązuje do Polski i rozwoju nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Dzisiaj w sali Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie Billa Gatesa, z władzami akademickimi SGH, w tym z Rektorem uczelni – profesorem Markiem Rockim. W spotkaniu, oprócz naukowców z SGH, uczestniczyli również prezesi firm współpracujących z uczelnią w ramach Klubu Partnerów SGH.

W trakcie wizyty Billa Gatesa w SGH poruszono m.in. kwestię współpracy uczelni wyższych i świata biznesu. Jako przykład posłużyła długoletnia, owocna współpraca pomiędzy Microsoft, a SGH. Efektem tej kooperacji jest m.in. prestiżowe podyplomowe studium Informatyczne Systemy Zarządzania prowadzone już od kilku lat wspólnie przez obu partnerów.

Bill Gates wygłosił również prelekcję w auli głównej SGH, na temat rozwoju branży teleinformatycznej w ostatnich latach. Nakreślił własną wizję przyszłości i kierunków rozwoju rynku komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu. W spotkaniu wzięło udział ponad 700 studentów z całej Polski.

[OBRAZ]Ponadto Bill Gates, Prezes Rady Nadzorczej i Główny Architekt Oprogramowania Microsoft Corporation, dokonał uroczystego otwarcia jubileuszowej, dziesiątej z kolei edycji największej w Polsce konferencji dla programistów Microsoft Developer Days.

Prelekcja Billa Gatesa wygłoszona w trakcie konferencji dotyczyła podstawowych narzędzi wchodzących w skład oferty Microsoft kierowanej do osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego, informatyków i profesjonalistów branży IT.

W trakcie wystąpienia Bill Gates wręczył nagrodę – w ramach pierwszej edycji inicjatywy „Wspólnie kreujemy lepszą rzeczywistość” – Panu Krzysztofowi Markiewiczowi, autorowi i administratorowi pierwszego polskiego portalu dla środowiska osób niepełnosprawnych „Internet dla niepełnosprawnych”.

„Obecność i inauguracyjne wystąpienie Billa Gatesa na konferencji Microsoft Developer Days świadczy o wielkim znaczeniu jakie firma przywiązuje do bezpośredniego kontaktu z programistami wykorzystującymi narzędzia do tworzenia własnych rozwiązań na platformie Microsoft” – powiedział Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft. „Ogromnie się cieszymy, że nasza konferencja zgromadziła tak liczne i doborowe grono osób, które odgrywają ogromną rolę w tworzeniu nowoczesnych technologii w Polsce” – dodał Tomasz Bochenek.

Microsoft Developer Days jest konferencją dwudniową, organizowaną dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Tegoroczna, jesienna edycja odbywa się 15 i 16 października 2003 r. w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 21 w Warszawie – poświęcona jest tematyce Microsoft SQL Server, Microsoft .NET Framework oraz Microsoft Office 2003.

[OBRAZ] [OBRAZ] [OBRAZ] [OBRAZ]
To nie koniec prelekcji publicznych Billa Gatesa. Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjął w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pana Williama H. Gatesa. Podczas rozmowy omówione zostały problemy jakie stoją przed Polską w procesie budowania społeczeństwa informacyjnego oraz znaczenia edukacji informatycznej w kształceniu młodego pokolenia Polaków.

W trakcie spotkania Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził podziękowanie za dotychczasowe bardzo aktywne i znaczące wsparcie dla programu „Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP”. Pan William H. Gates zapewnił, że Microsoft będzie kontynuował w następnych latach współpracę z programem w ramach którego powstało już kilkaset nowoczesnych szkolnych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu.

Uzgodniono także, że prezydencki program wraz z firmą Microsoft rozpoczną nowatorski projekt pod nazwą „Diamenty Informatyki” skierowany do najzdolniejszych informatyków, od poziomu szkoły średniej do uniwersyteckich zespołów naukowych pracujących nad nowymi technologiami informatycznymi. Projekt, przy współpracy z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Polsce, będzie umożliwiał szybszy i pełniejszy rozwój najbardziej utalentowanym młodym informatykom.