Błędy na serwerze pjwstk.edu.pl

Na jednej ze stron studentów Polsko-Japońskej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych pobrać można 8 stronicowy dokument zawierający m.in. zcrackowane hasła ponad 420 zarejestrowanych użytkowników forum.

Dostęp do haseł uzyskał student pjwstk, który odkrył błąd w php curl opublikowany przez FraMe z kernelpanic.org na uczelnianym serwerze działającym pod kontrolą systemu Fedora 3.

Administratorzy sieci pjwstk poinformowali już studentów o konieczności zmiany haseł dla forum oraz baz danych. Twierdzą również, że według pracowników RedHat’a, developerów fedory, odnaleziony błąd nie powinien istnieć, niestety okazało się inaczej.
http://www.securityfocus.com/bid/11557
http://www.securitytracker.com/alerts/2004/Oct/1011984.html