Bug w Kernelu 2.4.x

Jak informuje Red Hat w Kernelu 2.4.x znaleziono lukę umożliwiającą zdalny atak typu D.O.S (Denial of Service).

Atak polega na wysyłaniu pakietów z fałszywymi adresami źródeł. W efekcie system zostanie przeciążony lub przy odpowiednio dużej liczbie pakietów jego całkowitą awarie.

Więcej informacji można przeczytać pod tym adresem.