Cisco Systems i Intellinet o włamaniu na ciscopoland.pl

28 maja poinformowaliśmy o nieautoryzowanym dostępie do ciscopoland.pl. Przez ponad 2 dni na serwisie Cisco Systems była dostępna strona ‚corefuz3d.htm’ podrzucana przez Corefuz3d’a zawierająca interesującą animacje flashową.

Rzecznik prasowy firmy Cisco Systems – Pani Magda Leńkowska z firmy Rowland Communications podesłała nam stanowisko firmy w sprawie włamania na serwis ciscopoland.pl, które cytujemy poniżej:

Warszawa, 31 maja 2005 r.

OŚWIADCZENIE

Oficjalna strona internetowa Cisco Systems w Polsce nie została zaatakowana. Włamanie dokonane 28 maja 2005 r. nie dotyczyło sieci Cisco Systems – atak skierowano na serwer firmy, która świadczy usługi outsurcingowe dla firmy Cisco Systems.

Jednocześnie, ze strony firmy hostingowej, zostały już podjęte odpowiednie działania wzmacniające poziom zabezpieczeń serwerów.

Adres oficjalnej strony internetowej Cisco Systems w Polsce to www.cisco.pl

Pomimo, że pytań mieliśmy znacznie więcej p. Leńkowska nie potrafiła nam na nie odpowiedzieć, gdyż jak stwierdziła nie została upoważniona przez Cisco Systems do odpowiedzi na pytania związane z włamaniem na serwis ciscopoland.pl.

Nie chciała nawet potwierdzić faktu, iż firmą hostingową, o której wspomniała w oświadczeniu jest Intellinet Sp. z o.o. z Katowic.

Zastanawiające jest to, że firma świadcząca usługi Cisco Systems na zasadach outsourcingu nie posiada nawet własnego serwisu internetowego.

Z pomocą googla udało nam się znaleźć namiary na Intellinet, jednak p. Tomasz Król, prawdopodobnie właściciel firmy, nie chciał nam udzielić konkretnych informacji związanych z nieautoryzowanym dostępem do swojej sieci firmowej – zasłaniał się umową wiążącą go z Cisco Systems.
Ciscopoland.pl hacked