Co to jest spyware i jak z nim walczyć?

Ukazał się kolejny dokument US-CERT, będący zestawem porad dotyczących bezpiecznych zachowań w sieci. Tym razem sprawa dotyczy tzw. „spyware’u”.

Od kiedy Internet stał się doskonałym medium do prowadzenia akcji marketingowych, nastąpił naturalny rozwój narzędzi, które mają to ułatwiać, np. poprzez zbieranie informacji o zachowaniach i preferencjach konsumenckich. Wśród nich znajdują się niestety również takie, które naruszają naszą prywatność, zbierając informacje o naszej aktywności i zachowaniach w sieci.

W dokumencie US-CERT Recognizing and Avoiding Spyware znaleźć można podstawowe informacje mówiące o tym co to jest spyware, jak się dowiedzieć o tym, że staliśmy się „nieszczęśliwymi jego posiadaczami” i jak go usunąć i uniknąć w przyszości.

Źródło informacji: CERT Polska