Computer Crime and Security

Jak wynika z dorocznego opracowania „Computer Crime and Security”, wydanego przez FBI i Computer Security Institute, spośród różnych ataków hackerskich na amerykańskie firmy, największe szkody powoduje kradzież danych. Autorów raportu niepokoi również to, że wysokość strat finansowych wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.

Do opracowania raportu pomogły ankiety, wypełnione przez 538 uczestników. Zatem, jak wynika z opracowanego raportu, 85% przyznało, że w 2001 roku wykryli udane ataki hackerskie na serwery swoich firm, 64% podało, że ataki te spowodowały straty materialne, a zaledwie 35% ankietowanych zgodziło się podać wysokość strat, które wystarczyły, by po zsumowaniu uzyskać kwotę 377,8 mln USD. Z tej sumy 151,2 mln USD pochłonęła kradzież tajnych lub poufnych danych, 92,9 mln – oszustwa finansowe i 50 mln – nadużywanie firmowych łączy przez pracowników.

Zatem w stosunku do 2000 roku wzrosła liczba ataków z cyberprzestrzeni: na 10 włamań, 4 pochodziły z zewnątrz. Zmniejszyła się natomiast liczba ataków, dokonywanych wewnątrz firmowych sieci.