eBay wprowadził weryfikację tożsamości sprzedawców

eBay Polska, lokalny serwis największej giełdy internetowej świata, poinformował o wprowadzeniu obowiązkowej weryfikacji tożsamości sprzedawców.

Weryfikacji tożsamości muszą się poddać wszystkie osoby, które chcą mieć możliwość wystawiania nowych aukcji po 4 października b.r.

Aukcje rozpoczęte przed tą datą zostaną dokończone w zwykłym, terminie.

Konta osób o zweryfikowanej tożsamości nie będą specjalnie oznaczane, gdyż po 14 października b.r., gdy zakończą się ostatnie aukcje niezweryfikowanych użytkowników, na giełdzie będą dostępne już tylko aukcje osób o potwierdzonej tożsamości.

„Zgodnie z naszą ogólną strategią rozwijamy giełdę eBay.pl w kierunku wytyczanym przez jej użytkowników. Stopniowo wzbogacamy funkcjonalność witryny, uruchamiamy także programy dodatkowe, np. partnerskie. Weryfikacja tożsamości sprzedawców, której celem jest wspieranie budowy zaufania pomiędzy sprzedającymi, a kupującymi oraz podwyższenie poziomu bezpieczeństwa transakcji, należy do programów, których użytkownicy oczekiwali szczególnie niecierpliwie.” – powiedział Przemysław Pluta, dyrektor ds. marketingu eBay.pl.

Weryfikacja danych osobowych użytkowników jest realizowana na giełdach eBay w różnym zakresie w zależności od lokalnych potrzeb, warunków i przepisów prawa.

Na niektórych giełdach wszyscy użytkownicy mogą być całkowicie anonimowi.

Na innych weryfikacja tożsamości obejmuje wszystkich sprzedawców, osoby chcące korzystać z programów dostępnych wyłącznie dla osób zweryfikowanych lub np. użytkowników pełnoletnich (taki model obowiązuje w USA), albo osoby po prostu chcące podnieść swoją wiarygodność.

Są też giełdy, na których weryfikacja tożsamości obowiązuje wszystkich sprzedawców – ten model przyjęto także w Polsce.

Także forma weryfikacji tożsamości zależy od lokalnych warunków – niekiedy wymagany jest np. adres zamieszkania, kopia dokumentu tożsamości itp.

W niektórych krajach potrzebny jest numer karty kredytowej lub jeszcze inne dokumenty.

„Wachlarz stosowanych w eBay metod weryfikacji tożsamości użytkowników jest bardzo szeroki. Zdecydowaliśmy się wdrożyć w Polsce procedurę, która naszym zdaniem połączy wysoką skuteczność ze stosunkowo niewielką uciążliwością dla zainteresowanych osób. Będziemy jednak monitorować przebieg całego procesu weryfikacji, jesteśmy też otwarci na komentarze i sugestie użytkowników. Już rozważamy rozszerzenie dostępnych mechanizmów, tak aby potwierdzenie tożsamości było jak najwygodniejsze dla użytkowników, a przy tym gwarantowało wysoki poziom wiarygodności” – dodał P. Pluta.

Więcej informacji na temat programu weryfikacji tożsamości sprzedawców można znaleźć na stronie eBay.pl, pod adresem: http://pages.ebay.pl/weryfikacja
Gigant wkroczył do Polski :: relacja audio-video z konferencji prasowej eBay