Etyczny włamywacz komputerowy?

Politechnika w Barcelonie ogłosiła konkurs na najlepszego etycznego włamywacza komputerowego. Uczestnicy konkursu za zadanie mają postawiony cel dokonania złamania jak największej liczby zabezpieczeń programów, w jak najkrótszym czasie. Dzięki temu, w tak niecodzienny sposób władze uczelni postanowiły pomóc sobie w opracowaniu lepszej ochrony danych komputerowych.

Pracownicy politechniki, przygotowując się do konkursu, stworzyli specjalną zamkniętą sieć komputerową. To właśnie do niej włamują się uczestnicy konkursu. Muszą włamać się do czterech różnych systemów, każdy o innym stopniu trudności. W regulaminie zawodów zawarty jest również zakaz niszczenia jakichkolwiek plików, ani programów. Czas jest ograniczony. Na pokonanie każdego poziomu mają 72 godziny. Wygra osoba, która przełamie zabezpieczenia najszybciej i najlepiej. „Studenci muszą mieć możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, bez narażania osób trzecich” – wyjaśniły władze uczelni. W Hiszpanii istnieje już organizacja zrzeszająca etycznych hakerów. Jej członkami między innymi są wykładowcy uniwersyteccy.