Exploit na luki w Cisco

W sieci opublikowano exploit na wiele znanych podatności w produktach firmy Cisco. Exploit umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu na niektórych niezałatanych konfiguracjach, a także przeprowadzenie szeregu ataków Denial of Service.

Jak informuje Cisco, wszystkie luki wykorzystywane przez exploita są znane (niektóre już od kilku lat), i dostępne są na nie łaty. Listę luk i łat można znaleźć w komunikacie Cisco.

Źródło informacji: CERT Polska