fdclone — insecure temporary directory

Fdclone tworzy katalog tymczasowy w /tmp. Jednak jeżeli ten katalog już istnieje jest on używany przez fdclone niezależnie od jego uprawnień. Atakujący może zdobyć dostęp poprzez odwołanie się do fdclone i plików tymczasowych. Może on zmienić ich zawartość i dowolnie kontrolować. Poprawka dla wersji stabilnej jest dostępna na security.debian.org.