Finowie będą szpiegować?

W Finlandii padła propozycja wprowadzenia nowego prawa, które legalizowałoby możliwość śledzenia dzieci przez rodziców przy użyciu telefonów komórkowych. Jest to o tyle kontrowersyjna idea, że lokalizowanie dzieci byłoby możliwe nawet bez ich zgody na ten proceder.

Jak zakłada projekt, dzieci w wieku powyżej piętnastu mogłyby jedynie podlegać śledzeniu po wyrażeniu na nie zgody, ale do „inwigilacji” wszystkich młodszych Finów wystarczyłaby jedynie zgoda ich rodziców lub opiekunów. Oczywiście w sytuacji zagrożenia, wszystkie osoby będą podlegać śledzeniu i to niezależnie od wieku.

Propozycja ta jest częścią nowego prawa dotyczącego prywatności w komunikacji elektronicznej, nad którym rozpoczynają prace parlamenty krajów Unii Europejskiej. W Finlandii dyskusja nad nowym prawem rozpocznie się na początku listopada.

„Podobne rozwiązania prawne już niedługo będą mogły zostać wprowadzone także w pozostałych krajach Unii Europejskiej” – powiedział Juhapekka Ristola, pracownik fińskiego ministerstwa transportu i komunikacji. Pozostałe kraje mogą iść za przykładem Finlandii, ponieważ propozycja nowego prawa opiera się na dyrektywach UE dotyczących prywatności w komunikacji elektronicznej.