hacked

Błędy w skryptach PHP były przyczyną podmienienia strony głównej Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. w Katowiach – www.coig.pl.