Hacked sites – informacje

Zdarzają się ostatnio takie sytuacje, że przesyłacie do nas adresy url podmienionych stron. Niestety nie zawsze uda się zobaczyć ich końcowy efekt z przyczyn niezależnych od nas. Zatem prosimy o przesyłanie do nas, po uprzednim spakowaniu, najważniejszych plików. Proces ten znacznie ułatwi nam zamieszczanie wszystkich danych na stronie w dziale hacked, co nie oznacza, że podmienione strony nie będą skontrolowane przez nas w celu sprawdzenia ich autentyczności.