Infosystem ‚2001

W Międzynarodowych Targach Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki INFOSYSTEM tradycyjnie już uczestniczą najważniejsze firmy branży elektronicznej, liczący się w kraju i za granicą producenci sprzętu i oprogramowania oraz firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wdrażania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.

W tegorocznych targach, które odbędą się 24-27 kwietnia 2001 roku w Poznaniu, uczestniczyć będzie ponad 400 firm z 21 państw. Nowe stulecie określone zostało wiekiem globalnej komunikacji sieciowej. Do realizacji tego celu niezbędne są narzędzia i techniki komunikacji oraz aplikacje i zasoby, które mogą być udostępniane bądź przekazywane. Dlatego w dotychczasowej ofercie targowej INFOSYSTEMU tak duży nacisk położono na wykorzystanie telekomunikacji oraz internetu i zaawansowanych usług internetowych dla biznesu. Będzie to również jeden z głównych akcentów targów INFOSYSTEM 2001.

Dziedziny, którym poświęcone są targi INFOSYSTEM – telekomunikacja, informatyka i elektronika – oraz będące ich tematycznym uzupełnieniem targi MULTIMEDIA, mają ogromny, bezpośredni lub pośredni, wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój całej gospodarki, coraz bardziej zależne od nich jest także nasze prywatne, codzienne życie. Naturalnym jest więc zainteresowanie, z jakim targi te się spotykają.

Pełnemu zaspokojeniu tego zainteresowania sprzyja nowoczesna formuła INFOSYSTEMU i MULTIMEDIÓW, gdzie kompleksowa oferta prezentowana przez targowych wystawców, uzupełniona jest o specjalistyczne konferencje i seminaria, także międzynarodowe, oraz mniej formalne spotkania środowiska. Przez kilka dni teren Międzynarodowych Targów Poznańskich staje się skoncentrowanym rynkiem teleinformatycznym i elektronicznym, o wyjątkowo dużym nasileniu przepływu informacji. To doskonałe miejsce do zaprezentowania wszechstronnej, nowoczesnej oferty oraz do dokonania jej przeglądu, porównań i wyboru najlepszych, najbardziej odpowiednich propozycji.
Na targach prezentowane są najnowsze rozwiązania w zakresie telekomunikacji, sieci komputerowych i internetu, sprzętu i oprogramowania, systemów komputerowych, elektroniki oraz techniki prezentacji wizualnej, multimedialnej i biurowej.

Ostatnia edycja targów INFOSYSTEM pokazała, że, obok tradycyjnie bogatej oferty sprzętowo-programowej, rośnie liczba aplikacji systemowych dla biznesu i administracji, w tym najnowszych propozycji z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania oraz biznesowego wykorzystania internetu. Ponadto w roku ubiegłym poszerzona i uszczegółowiona została także tematyka targów MULTIMEDIA. Również w tym roku w ofercie wystawców pojawiła się nowa grupa tematyczna – fotografia cyfrowa.

W tym roku Międzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki INFOSYSTEM oraz Targi Technik Audiowizualnych i Wydawnictw Multimedialnych MULTIMEDIA odbędą się w dniach od 24 do 27 kwietnia. Również 24 kwietnia rozpoczynają się, organizowane równolegle, Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA, z tym, że targi te potrwają dzień dłużej – do soboty 28 kwietnia włącznie.
Powyższe imprezy stanowią największe w Polsce spotkanie dotyczące teleinformatyki, multimediów i poligrafii – niezwykle ważnych, mocno wzajemnie powiązanych dziedzin. W tym roku targi te łącznie zgromadzą około 850 wystawców i firm reprezentowanych. Targowi wystawcy przyjadą do Poznania z dwudziestu kilku państw.

INFOSYSTEM i MULTIMEDIA, jak zawsze, zwracają uwagę licznymi wydarzeniami. Targi te są miejscem wielu konferencji i seminariów, także międzynarodowych. Ich program każdorazowo obejmuje kilkadziesiąt pozycji. W tym roku są wśród nich pozycje nowe, jak na przykład konferencja i ekspozycja specjalna ‘Linux Korporacyjny’ czy ranking oprogramowania, przygotowany z Wydawnictwem IDG; uzupełni on, organizowane już przez Lupusa, rankingi komputerów i drukarek.
Po raz kolejny odbędą się Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice”, Forum Gospodarki Elektronicznej „Polnet” oraz „Tel-Ekon” – forum gospodarcze na temat rynku usług telekomunikacyjnych i technologii XXI wieku.
Kontynuowana będzie ekspozycja specjalna, przeznaczona wyłącznie dla ściśle określonych grup fachowców: „Tylko dla Resellerów”, impreza przygotowana wspólnie z Wydawnictwem Lupus. Podobną formułę ma wystawa i konferencja „Pionier”, poświęcona internetowi optycznemu, organizowana pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. To tylko niektóre z pozycji bogatego programu tegorocznych targów.

Poznańskie targi INFOSYSTEM i MULTIMEDIA zwiedzają przedstawiciele zarówno dużych, jak też średnich i małych przedsiębiorstw. Najczęściej podawanym celem wizyty jest poznanie oferty branży teleinformatycznej i elektronicznej, a w perspektywie wdrożenie systemu usprawniającego działanie firmy, pozwalającego uzyskać przewagę nad konkurencją. Sporą grupę zwiedzających stanowią także Szkoły i uczelnie wyższe oraz indywidualni odbiorcy, zainteresowani głównie sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, najczęściej przydatnym bądź w nauce, bądź w rozrywce.

Tegoroczne targi INFOSYSTEM i MULTIMEDIA będzie można zwiedzać od 24 do 27 kwietnia, w godzinach od 9.00 do 17.00. Pierwsze dwa dni targów będą dniami profesjonalistów.