Internautów coraz więcej

Jak wynika z dorocznego raportu ONZ, mimo trudności, jakie przeżywa globalna gospodarka, coraz więcej ludzi przyłącza się do sieci. W roku 2002 odnotowano blisko 30 procentowy wzrost liczby użytkowników Internetu.

ONZ-towska Konferencja do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) przewiduje, że w końcu tego roku, z sieci korzystać będzie już 650 milionów ludzi – czyli co dziesiąty mieszkaniec Ziemi. W swoim dorocznym raporcie Konferencja stwierdza także, że poważnie rośnie zainteresowanie handlem elektronicznym, zaś wartość transakcji dokonanych za pośrednictwem Internetu najprawdopodobniej osiągnie w tym roku 2,3 mld dolarów (prawie o 50% więcej niż w roku ubiegłym).

Jeśli utrzymają się obecne trendy – twierdzi UNCTAD – w przyszłym roku elektroniczne transakcje będą opiewać na 3,9 mld dolarów.

Przygotowywany przez UNCTAD raport uważany jest przez specjalistów za jedną z najważniejszych publikacji dotyczących handlu elektronicznego – zbieranie danych dotyczących tej dziedziny nastręcza wielu trudności, specjaliści często narzekają na brak konkretnych wskaźników.

Z raportu wynika, że prawie jedna trzecia nowych internautów w roku 2001 pochodziła z krajów rozwijających się. Nadal jednak procent użytkowników sieci w krajach rozwiniętych jest dużo wyższy. Najwięcej internautów jest w Stanach Zjednoczonych – z sieci korzysta tam 143 milionów osób, i w Chinach – 56,6 miliona osób. Z Internetu korzysta 40% mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Najwięcej użytkowników sieci przybyło w ubiegłym roku w Azji (44%) i Afryce (43%). Stosunkowo mniejszy wzrost (10%) odnotowano w Ameryce Północnej, gdzie rynek jest już nasycony. W Europie i Ameryce Łacińskiej liczba nowych internautów wzrosła o 33 %.