Internetowa godzina policyjna

Już niebawem, rząd Tajlandii wprowadzi nakaz zamykania kawiarenek internetowych o określonej godzinie. Minister edukacji jest zdania, że dzieci i młodzież powinna siedzieć późnym wieczorem w domu, „aby się uczyć i odpoczywać”.

W Tajlandii od dawna obowiązuje prawo, które mówi, że młodzież poniżej 18 roku życia wieczorami może wychodzić z domu jedynie pod opieką pełnoletnich opiekunów. Przepisy te nie były do tej pory egzekwowane.

Jednak w stolicy kraju – Bangkoku, policja zostanie obarczona nowym zadaniem sprawdzania, czy po godzinie 22:00 wszystkie kawiarenki internetowe, których jest aż 4 tysiące, są już zamknięte. Ciekawe czy za dodatkowe zadanie otrzymają dodatkowe wypłaty?