ISSA Polska: Walne Zgromadzenie

Dnia 31 maja 2006 roku odbyło się Pierwsze (po założycielskim) Walne Zgromadzenia członków ISSA Polska, stowarzyszenia non-profit zajmującego się ochroną systemów informacyjnych.

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi.

„ISSA Polska przez rok swojej działalności na polskim rynku udowodniła, że jest opiniotwórczą organizacją zrzeszającą profesjonalistów w obszarze bezpieczeństwa informacji” – powiedział Patryk Gęborys, prezes Stowarzyszenia ISSA Polska.

„Udało się nam pozyskać ponad 30 nowych członków, których profesjonalne przygotowanie oraz fachowość stają się siłą napędową organizacji. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami oraz z największymi firmami w Polsce, wspólnie organizując seminaria oraz wykłady dotyczące bezpieczeństwa sieciowego w aspekcie technologicznym jak i biznesowym. W kolejnych latach działalności będziemy silniej angażować się w działalność edukacyjną i społeczną”.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Stowarzyszenie ISSA dotychczas zorganizowało m.in. seminaria na takie tematy jak:

Bezpieczeństwo protokołu SS#7

Obecne trendy w zagrożeniach sieciowych

CISSP i co dalej? Przegląd najpopularniejszych certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa IT

Mowa ciała. Rola przekazów niewerbalnych w prezentacjach

Algorytmy zabezpieczające na kartach SIM

Jak pozyskać poparcie biznesowe dla bezpieczeństwa IT?

Aplikacje internetowe – jak radzić sobie ze złem koniecznym?

Rola i zadania ABI i administratora danych osobowych

Światowe trendy w ochronie prywatności
ISSA Polska

ISSA Polska to stowarzyszenie o charakterze non-profit zajmujące się ochroną systemów informacyjnych, które skupia specjalistów i kadrę zarządzającą bezpieczeństwem informacji.

Reprezentuje międzynarodową organizację International Security Systems Association (ISSA International). W ramach swoich obowiązków statutowych ISSA Polska prowadzi działania rozszerzające wiedzę na temat problemów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz promuje zasady i praktyki zapewniające poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych. Działania te nie tylko wspierają członków stowarzyszenia, ale są dostępne dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

ISSA International istnieje od 1982 roku Zrzesza ponad 13 000 członków w 104 oddziałach na całym świecie. Zajmuje się działalnością edukacyjną i certyfikacyjną. Publikuje materiały informacyjne, organizuje spotkania
i konferencje podnoszące kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa. Od wielu lat utrzymuje pozycję wiodącą w zakresie instytucji wpływających na rozwój branży bezpieczeństwa informacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.issa.org
http://www.issa.org.pl