Karta chipowa zamiast indeksu

Siemens i rzeszowski OPTeam S.A. (dawniej Optimus-Comfort Sp.z o.o.) wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie realizują projekt kompleksowego systemu zarządzania uczelnią „e-Uniwersytet”. Wdrożenie projektu „e-Uniwersytet” wiąże się z wprowadzeniem nowego sposobu identyfikacji studenta przy pomocy karty mikroprocesorowej – czyli tzw. indeksu elektronicznego.

Projekt „e-Uniwersytet” jest przedsięwzięciem na niespotykaną dotychczas skalę. Obejmuje wszystkie komórki uniwersytetu włączając pracowników, studentów oraz podmioty związane z uczelnią. Główne cele projektu to wprowadzenie kompleksowego zarządzania uczelnią, informatyzacja procesów edukacyjnych oraz centralna kontrola dostępu do zasobów i obiektów.

Standardy wkraczają na UJ

„Z technicznego punktu widzenia projekt zakłada integrację wielu systemów informatyczno-telekomunikacyjnych obejmującą wszystkie kampusy uniwersyteckie oraz obiekty Collegium Medicum” wyjaśnia dr Adam Przeździecki, główny konsultant spółki SIEMENS. „Zajmiemy się standaryzowaniem procesów wewnątrz krakowskiej uczelni związanych z pracą dziekanatów, bibliotek, akademików, stołówek i obiektów sportowych oraz integrowaniem ich zarówno z systemami informatyczno-telekomunikacyjnymi uczelni, jak i udostępnianiem ich poprzez Internet dla całego regionu, kraju i świata.”

Wdrożenie projektu „e-Uniwersytet” wiąże się z wprowadzeniem nowego sposobu identyfikacji studenta przy pomocy karty mikroprocesorowej – czyli tzw. indeksu elektronicznego.

„Karta mikroprocesorowa pełni funkcję identyfikatora (legitymacji studenckiej, karty mieszkańca, karty pracowniczej) z nowymi możliwościami dostępu do systemów bibliotecznych i dziekanatowych, umożliwiając m.in. zdalne zapisywanie się na zajęcia, rezerwację książek czy podgląd aktualnego stanu wyników nauczania” tłumaczy Janusz Bober, prezes rzeszowskiej spółki OPTeam SA

„Karta pełni również rolę karty płatniczej (płatności za posiłki), karty dostępowej do pomieszczeń, parkingów, obiektów sportowych, jak również może realizować funkcje karty miejskiej umożliwiając korzystanie z komunikacji miejskiej” uzupełnia Bober.

Zastosowanie karty mikroprocesorowej pozwala na przeprowadzanie operacji identyfikacyjno-autoryzacyjnych zgodnie z regułami podpisu elektronicznego, co jest gwarancją bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.
Obecnie firmy Siemens i OPTeam SA realizują instalację pilotażową systemu w Domu Studenckim „Piast”. Projektem tym objętych jest około 1500 studentów.

„Instalacja pilotowa systemu uruchamiana jest bezpłatnie i polega na wprowadzeniu zintegrowanego systemu identyfikacji i autoryzacji użytkowników, kart mikroprocesorowych (indeksu elektronicznego) oraz systemów współpracujących” opowiada prezes Bober „Celem instalacji jest wprowadzenie do obiegu karty mikroprocesorowej jako identyfikatora umożliwiającego uniwersalny dostęp do usług. Docelowo będzie on pełnić rolę indeksu, legitymacji studenckiej i pracowniczej.”

Pierwszy był Rzeszów

Pierwsza realizacja systemu studenckiej karty, na większą skalę, miała miejsce w połowie 2000 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy współpracy oddziału banku BPH PBK S.A. Każdy ze studentów uczelni otrzymał dwie karty: Elektroniczną Legitymacją Studencką (ELS) oraz Elektroniczną Portmonetką (EP).

ELS nie tylko zastąpiła klasyczną legitymację, ale umożliwiła każdemu studentowi dostęp, za pośrednictwem „kiosków informacyjnych” do zasobów informacyjnych uczelni, bez kolejek i ograniczenia czasowego. Dzięki niej każdy student mógł w szybki sposób skorzystać z informacji dotyczących planów i toku studiów, ocen uzyskanych w sesjach egzaminacyjnych, płatności, prowadzących zajęcia itp. Korzystanie z ELS zapewniło poufność przekazywanych informacji oraz pozwoliło na regulowanie dostępu studentów do informacji.

EP pełniła natomiast funkcję bezgotówkowego środka płatniczego. Przy jej pomocy studenci mogli opłacać czesne, obozy wakacyjne, egzaminy językowe oraz wszystkie pozostałe opłaty związane ze studiami. Uruchomienie całego rzeszowskiego systemu (wprowadzenie kart, uruchomienie „kiosków informacyjnych”, otwarcie laboratorium) było pierwszym tego typu działaniem w kraju.

Źródło informacji: BiznesNet.pl