Knoppix 3.3

Dzisiaj ukazała się nowa wersja dystrybucji Knoppix, oznaczona numerkiem 3.3.

Nowy Knoppix bazuje na Linux Kernel 2.4.22. W nowym Knoppixie znajdziemy również:

KDE 3.1.3

XFree86 4.3

OpenOffice 1.0.3 (wersja niemiecka i angielska)

KOffice 1.2.1
Knoppix 3.3 można pobrać stąd.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu Knoppix.