Konferencja Enigma 2001

W dniach 15-18 maja 2001 roku, w Warszawie, po raz piąty odbędzie się Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii organizowana przez firmę Enigma.

Na konferencji przedstawione zostaną referaty autorów polskich i zagranicznych podzielone na następujące działy: bezpieczeństwo algorytmów i systemów kryptograficznych, analiza ryzyka, protokoły kryptograficzne, polityka bezpieczeństwa, zastosowania kryptografii i przestępczość komputerowa. Swoje prace przedstawi ponad 30-tu wykładowców.