Kosmos pomaga w… szyfrowaniu danych

Kwazary to bardzo dziwne źródła promieniowania elektromagnetycznego znajdowane na niebie od stu kilkudziesięciu lat. Nie wiadomo na razie do końca, w jaki sposób działają, jednak już udało się je zaprząc do szyfrowania danych!

Na zdjęciach kwazary (ang. quasi-stellar objects, QSO, czyli „obiekty gwiazdopodobne”) wyglądają jak małe gwiazdki. Jak bardzo egzotycznymi są obiektami udało się stwierdzić dopiero po zbadaniu pochodzącego od nich promieniowania.

Okazało się mianowicie, że kwazary to zwarte, położone bardzo daleko od nas ciała niebieskie, które wyświecają podobną ilość energii jak galaktyka! Obecnie uważa się, że są to supermasywne czarne dziury produkujące energię w dyskach akrecyjnych.

Kwazary pomagają w szyfrowaniu

Japońscy naukowcy wymyślili metodę na wykorzystanie kwazarów: emitowane przez nie fale radiowe mają być stosowane w kodowaniu i odkodowywaniu danych. Wydają się być idealne do tego celu, gdyż na razie nie dysponujemy aparatem matematycznym, który pozwalałby przewidywać częstotliwość i siłę ich promieniowania.

Krótko mówiąc: kwazary można uznać za doskonałe źródło liczb przypadkowych. Każdy ma do nich dostęp i nie są ograniczone barierami technologicznymi. Wystarczy, by obie strony umówiły się – najlepiej osobiście – który kwazar zostanie wykorzystany w roli generatora szumu oraz kiedy poufne informacje będą przesyłane.

Naukowcy podkreślają, że nie jest potrzebna ani duża antena, ani podobne położenie nadawcy i odbiorcy. Radiowe sygnały z wielu kwazarów mogą być bowiem transmitowane przez Internet. Zdaniem Japończyków opisywaną techniką szyfrowania danych już teraz powinny zainteresować się instytucje finansowe, rządy i ambasady.

Źródło: Gazeta.pl