Krytyczne błędy w aplikacjach RealPlayer

W aplikacjach RealPlayer odkryto dość poważny błąd, którego wykorzystanie może spowodować uruchomienie dowolnego programu na komputerze użytkownika.

Błąd został odkryty przez NGSSoftware a związany jest on z przepełnieniem bufora w plikach o formacie .R3T – jednak, aby wykorzystać ten błąd użytkownik musi zainstalować i uruchomić na swoim komputerze wspomniany plik.

Podatne na ten błąd są następujące aplikacje: RealOne Player v1, RealOne Player v2, RealPlayer 10, RealPlayer 8 oraz RealPlayer Enterprise.

Oczywiście zalecana jest jak najszybsza aktualizacja aplikacji do nowszych wersji.