Luka w bibliotece zlib

Została wykryta krytyczna luka w bibliotece zlib, używanej w bardzo wielu aplikacjach działających pod różnymi systemami operacyjnymi, w celu bezstratnej kompresji danych. Wykorzystanie luki może prowadzić do przejęcia kontroli nad lokalnym lub zdalnym komputerem.

Luka istnieje w pliku źródłowym inftrees.c. Błąd polega na niewłaściwej dekompresji specjalnie utworzonych danych, prowadzącej do przepełnienia bufora i w rezultacie wykonania dowolnego kodu z przywilejami użytkownika biblioteki zlib.

Obecnie nie istnieje żadna oficjalna łata na tę bibliotekę. Wielu producentów oprogramowania opublikowało swoje poprawki. Linki do niektórych z nich:

Gentoo

FreeBSD

Debian

SuSE

Ubuntu

Red Hat
Źródło informacji: CERT Polska