Luki w IBM Lotus Notes

W IBM Lotus Notes wykryto 6 poważnych luk, umożliwiających zdalny atak i wykonanie w systemie dowolnego kodu.

Większość z ujawnionych błędów dotyczy sprawdzania zakresu danych przy obsłudze załączników lub wiadomości HTML.

Informację o lukach zamieszcza Secunia Research gdzie dokonano ich wykrycia. Zaleca się aktualizację oprogramowania do poprawionych przez producenta wersji 6.5.5 lub 7.0.1.

Secunia SA16280: IBM Lotus Notes Multiple Vulnerabilities

IBM: Potential Buffer Overflow and Directory Traversal Vulnerabilities in Lotus Notes File Viewers

Źródło informacji: CERT Polska