Masło maślane – Internet Explorer nadal dziurawy

Microsoft dąży do tego aby swoje produkty były promowane z jak największym rezultatem co umożliwi póżniej jego łatwiejszą i większą sprzedaż. Jak widać z Internet Explorerem Microsoft nie ma żadnych problemów.

Bowiem w Internet Explorer 5, 5.5 oraz 6, a także w współpracujących z nimi programami pocztowymi, występuje błąd który umożliwia przesłanie na komputer ofiary dowolnego programu oraz jego uruchomienie. Problem dotyczy procedur przetwarzających adresy internetowe oraz nagłówki HTTP dzięki czemu wysyłając odpowiednio przygotowany e-maila w formacie HTML lub zachęcić odbiorcę do obejrzenia równie odpowiednio przygotowanej witryny WWW, można wykorzystać ów błąd.

Jaki można z tego wyciągnąć wniosek? No cóż… okazuje się, że powiedzenie: „Microsoft łata jedną dziurę która wprowadza dziesięć innych” jest jak najbardziej poprawnym stwierdzeniem do zaistniałego problemu.

To czekamy jeszcze na pozostałe dziewięć…

Zobacz także:
– Internet Explorer nadal dziurawy!
– Patch dla Internet Explorer
– Komunikat fińskich specjalistów z firmy Oy Online Solutions, którzy wykryli buga w IE